Propostes de Resolució de la Direcció general de Política Energètica i Mines per les quals s'aproven els costos de generació de liquidació i el extracost de l'activitat de producció en els territoris no peninsulars per a 2016

  5/3/2021

Obert el termini de presentació d'al·legacions

La Llei 24/2013, de 26 de desembre, de l'Sector Elèctric, disposa en el seu article 10 que les activitats per al subministrament d'energia elèctrica que es desenvolupin en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars podran ser objecte d'una reglamentació singular a causa de les especificitats que presenten respecte a el sistema peninsular.

D'aquesta manera, l'esmentada llei 24/2013, de 26 de desembre, estableix que es pot determinar un concepte retributiu addicional per cobrir la diferència entre els costos d'inversió i explotació de l'activitat de producció d'energia elèctrica desenvolupada en aquests territoris i els ingressos d'aquesta activitat de producció.

El Reial Decret 738/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica i el procediment de despatx en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars, desenvolupa aquest concepte retributiu addicional, així com el procediment de liquidació de el cost de generació aplicable a totes les instal·lacions de producció en aquests territoris.

Més Informació sobre les propostes