Resolució per la qual s'autoritza la modificació de disseny SA-AC-20/04, revisió 0, per la densificación del Magatzem Temporal Individualitzat (ATI) de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II

  16/3/2022

Densificación del Magatzem Temporal Individualitzat (ATI) de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II

Resolució de la Direcció general de Política Energètica i Mines, de data 15 de març de 2022 [PDF] [177 KB]

per la qual s'autoritza la modificació de disseny SA-AC-20/04, revisió 0, per la densificación del Magatzem Temporal Individualitzat (ATI) de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II, i s'aproven les propostes de canvi a les Especificacions Tècniques de Funcionament i als Estudis de Seguretat associades.

Resolució de la Direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (BOE 14/06/2021).

per la qual es formula informe d'impacte ambiental del projecto "Modificació per la densificación del Magatzem Temporal Individualitzat de les Centrals Nuclears d'Ascó I i Ascó II (Tarragona)".