Resolució per la qual s'autoritza l'execució i muntatge de la modificació per a la implantació d'un Magatzem Temporal Individualitzat (ATI) en la Central Nuclear de Cofrents

  01/07/2019

Implantación de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la Central Nuclear de Cofrentes

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de fecha 18 de junio de 2019 [PDF] [546.94 kB]

por la que se autoriza la ejecución y montaje de la modificación para la implantación de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la Central Nuclear de Cofrentes.

Resolución de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, (BOE 28/06/2019)

por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Almacenamiento Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Cofrentes (Valencia).