Consultes públiques tancades 2018

Audiència de projecte normatiu tancats 2018

Proposta d'Ordre per la qual s'estableixen els suplements territorials en relació amb els peatges d'accés d'energia elèctrica corresponents a l'exercici 2013

Audiència i informació pública tancada 2018

Participacions públiques en projectes no normatius tancats 2018