DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Objectius de la norma

El Marc Estratègic d'Energia i Clima senti les bases per a la modernització de l'economia espanyola, la creació d'ocupació, el posicionament de lideratge d'Espanya en les energies i tecnologies netes que dominaran la propera dècada, el desenvolupament del mitjà rural, la millora de la salut de les persones i el medi ambient, i la justícia social.

El Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 (d'ara endavant PNIEC) és una de les seves eines fonamentals i per a la seva completa materialització precisa d'estratègies específiques, que permetin identificar correctament els reptes i oportunitats, així com dissenyar les mesures més adequades en tecnologies i vectors clau per a la consecució dels objectius en matèria d'energia i clima, així com aprofitar les oportunitats de generació d'activitat econòmica, ocupació i desenvolupament industrial competitiu que pot suposar la transició energètica.

En el PNIEC, en concret en “la Mesura 1.4. Desenvolupament de l'autoconsumo amb renovables i la generació distribuïda”, s'estableixen les línies d'actuació referent a l'autoconsumo amb fonts d'energia renovable, que permetin apropar la generació al consum i, per tant, reduir pèrdues. A més, aquesta mesura estableix com un dels seus mecanismes d'actuació el desenvolupament d'una Estratègia Nacional d'Autoconsumo, objecte d'aquesta consulta.

D'altra banda, situar al ciutadà al centre és una de les principals aspiracions de la transició energètica que s'impulsa des del Ministeri per a la Transició Energètica i el Repte Demogràfic, en línia amb “la Mesura 1.14. Promoció del paper proactiu de la ciutadania en la descarbonización” i la “Mesura 1.19. Generació de coneixement, divulgació i sensibilització” previstes en el PNIEC. En particular, el propi PNIEC en “la seva Mesura 4.11. Lluita contra la pobresa energètica” així com l'Estratègia contra la Pobresa Energètica preveuen l'ús de l'autoconsumo com a eina per combatre aquesta problemàtica.  Amb el desenvolupament d'una estratègia com la qual s'inicia amb aquesta consulta, es dona un gran pas en aquestes adreces.

A més, l'autoconsumo té també potencial en altres àmbits com, en línia amb les mesures del PNIEC “1.5. Incorporació de renovables en el sector industrial”, “1.16. Contractació pública d'energia renovable”, “2.11. Promoció dels serveis energètics”, “2.12. Sector públic: responsabilitat proactiva i contractació pública eficient energèticament” o “4.4. Integració del mercat elèctric”.

Finalment, en un context de recuperació i reconstrucció econòmica, l'autoconsumo pot jugar un paper rellevant en la generació d'activitat i palanca de competitivitat, no solament per la generació d'ocupació directa sinó per l'efecte tractor sobre les diferents cadenes de valor locals i l'estalvi en costos energètics per a consumidors domèstics, industrials o del sector serveis o públic.

Per tot l'anterior, es considera convenient formular aquesta consulta pública prèvia, que, juntament amb la resta estratègies i fulls de ruta que s'estan plantejant en l'actualitat, sentin les bases per a l'aplicació i optimització de les polítiques i mesures establertes en el PNIEC.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia divendres, 31 de juliol de 2020 fins al dia divendres, 18 de setembre de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-autoconsumo@miteco.es

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i de lliure difusió. Les parts que es considerin confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en els comentaris, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos