DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

El Marc Estratègic d'Energia i Clima senti les bases per a la modernització de l'economia espanyola, la creació d'ocupació, el posicionament de lideratge d'Espanya en les energies i tecnologies netes que dominaran la propera dècada, el desenvolupament del mitjà rural, la millora de la salut de les persones i el medi ambient, i la justícia social.

El Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC) és una de les seves eines fonamentals i per a la seva completa materialització precisa d'estratègies específiques que permetin identificar correctament els reptes i oportunitats i dissenyar les mesures més adequades en tecnologies i vectors clau per a la consecució dels objectius en matèria d'energia i clima, així com aprofitar les oportunitats de generació d'activitat econòmica, ocupació i desenvolupament industrial competitiu que pot suposar la transició energètica.

Entre altres aspectes, el PNIEC preveu el desenvolupament de l'emmagatzematge com una de les eines clau per atorgar flexibilitat al sistema elèctric de cara a donar suport al creixement significatiu en generació renovable, així com contribuir a la gestió de les xarxes elèctriques, la participació de la ciutadania en el canvi de model energètic i una major competència i integració al mercat elèctric.

L'Estratègia “d'Emmagatzematge Energètic” aborda l'anàlisi tècnica de les diferents tecnologies i solucions per a l'emmagatzematge d'energia, la diagnosi dels reptes actuals que enfronta el seu desplegament, l'anàlisi de la seva cadena de valor per establir les eines necessàries per reforçar la competitivitat d'indústria nacional, les línies d'acció per avançar en el compliment dels objectius previstos i les oportunitats que suposa l'emmagatzematge per al sistema energètic i per al país.

A fi de recaptar observacions i contribucions al document final, se sotmet aquest esborrany a consulta pública.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia divendres, 9 d’octubre de 2020 fins al dia dilluns, 9 de novembre de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-almacenamiento-ener@miteco.es

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat, indicant en l'assumpte el nom de l'alegante.

Amb caràcter general, les respostes es consideraran no confidencials i de lliure difusió. Les parts que es considerin confidencials hauran de ser específicament assenyalades, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos