DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

El passat 7 d'octubre, el Govern va presentar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, entès com “un projecte de país” que orienta la modernització de l'economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic i la creació d'ocupació, la reconstrucció sòlida, inclusiva i resiliente després de la crisi de Covid-19, donant resposta als reptes de la propera dècada.

Un dels quatre pilars fonamentals identificats en el Pla és la transició ecològica que, al costat de la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat, emmarquen el disseny del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Dins d'aquest Pla, l'acceleració de la transició energètica justa i inclusiva es constitueix com a element principal per a la recuperació econòmica i com a base per a la reconstrucció d'un model econòmic més sostenible i resiliente. El Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC) i l'Estratègia de Descarbonización a llarg termini 2050 (ELP), preveuen un gran creixement de la generació renovable d'electricitat, la qual cosa requereix la transformació del sistema energètic, centralitzat i unidireccional, en un distribuït, multidireccional, intel·ligent i flexible, desenvolupant l'emmagatzematge i serveis de flexibilitat, emprant eines com la digitalització de les xarxes, l'emmagatzematge i la gestió de la demanda.

El Pla de Recuperació s'implementarà mitjançant els diferents instruments dels quals disposi l'Administració Pública que permetin l'adequada mobilització dels fons. En l'àmbit d'aquesta línia d'actuació, està previst orientar les actuacions i instruments entorn de/entorn dels següents eixos:

  • Desplegament de l'emmagatzematge energètic, tant darrere del comptador (“behind the ficar”) lligat a instal·lacions de consum o generació, com connectats directament a xarxa, bé stand-alone, ben hibridados a plantes de generació renovable existents.
  • Xarxes intel·ligents, mitjançant l'impuls a la inversió en digitalització de les xarxes, i millora de la infraestructura elèctrica per a la integració de renovables.
  • Iniciatives per al desenvolupament de nous models de negoci que proveeixin de flexibilitat al sistema energètic associats a la transició energètica, com la implantació d'agregadors i especialment els agregadors independents o models de negoci entorn de/entorn de la gestió de demanda en diferents tipologies de consumidor.
  • Impuls al desenvolupament de capacitats industrials i tecnològiques en la cadena de valor de l'emmagatzematge, incloent segona vida d'equips, la gestió de la demanda o la flexibilitat en l'àmbit del sector elèctric.
  • Inversió pública en start-ups o iniciatives de nova creació dirigides a la innovació i nous models de negoci en l'àmbit energètic.

Amb l'objectiu de garantir l'eficàcia del Pla de Recuperació i assegurar l'efectivitat i eficiència del seu desplegament, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic llança la present manifestació d'interès, de recaptar la informació imprescindible que permetria, si escau, la construcció i desenvolupament posterior per part del Govern, de manera autònoma, de les línies estratègiques d'actuació en els àmbits de la millora de la flexibilitat del sistema energètic en el seu conjunt de forma competitiva i sostenible, entre uns altres, de les xarxes intel·ligents i del desplegament de l'emmagatzematge energètic, donant suport al gran augment de generació renovable previst en els propers anys. Aquestes línies es concretarien amb base en els procedents mecanismes de finançament o altres mecanismes de suport, amb els corresponents paràmetres tècnics que hagin de regir aquests procediments competitius i transparents per accedir a aquests programes.

La no presentació d'una expressió d'interès o resposta a la consulta no limitarà la possibilitat de presentar propostes en una eventual futura convocatòria. Per tant, la participació no suposa l'elegibilitat de cap projecte específic ni genera cap dret a l'accés al potencial finançament que pugui convocar-se per l'Administració per a la consecució dels objectius proposats, ni cap obligació a l'Administració.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia divendres, 29 de gener de 2021 fins al dia divendres, 26 de febrer de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: bzn-ener-flexible@miteco.es

Les expressions d'interès podran remetre's a l'adreça de correu i amb l'assumpte indicats, conforme a instruccions recollides en l'Annex I.

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat. Es garantirà la confidencialitat de tota la informació enviada i el reconeixement de la propietat intel·lectual.

Annexos