DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

A l'efecte del previst en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, es publica la versió inicial del Setè Pla General de Residus Radioactius i el seu Estudi Ambiental Estratègic. El termini de presentació d'observacions en el tràmit d'informació pública serà de 45 dies hàbils explicats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimarts, 12 d’abril de 2022 fins al dia dijous, 16 de juny de 2022

Presentació d'al·legacions

Les observacions podran remetre's preferentment a l'adreça de correu electrònic bzn-7Pgrr@miteco.es, indicant en l'assumpte “Observacions Setè PGRR” o mitjançant escrit dirigit a la Sotsdirecció General d'Energia Nuclear, Direcció general de Política Energètica i Mines, Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Plaza de Sant Joan de la Creu, 10, 28071 Madrid.

Se suggereix emprar la taula d'observacions adjunta.

Annexos