DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Avantprojecte de Llei
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Resumen

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic engega el procés de CONSULTA PRÈVIA sobre una nova Llei de Mines a fi de recaptar l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma, de conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb l'article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

La nova Llei de Mines és un compromís inclòs en l'estratègia de país “Full de ruta per a la gestió sostenible de les Matèries Primeres Minerals” aprovada per acord del Consell de Ministres de 30 d'agost de 2022. Aquesta estratègia inclou expressament el compromís del Govern de modificar la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines i el seu desenvolupament reglamentari.

Es posa a la disposició dels interessats un document informatiu relatiu a un futur projecte de llei.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia divendres, 25 de novembre de 2022 fins al dia divendres, 23 de desembre de 2022

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: bzn-mmppminerales@miteco.es indicant a l'assumpte: "Consulta previa Ley de Minas"

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i de lliure difusió. Les parts que es considerin confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en els comentaris, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos