DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

A l'efecte del previst en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, l'Empresa Nacional de Residus Radioactius, S. a., S.M.I. (Enresa) ha iniciat la tramitació del procediment d'Avaluació d'impacte ambiental ordinària del projecte de construcció de la Plataforma Sud-est per a l'emmagatzematge definitiu de residus radioactius de baixa i mitja activitat al Centre d'emmagatzematge El Cabril, que té per objecte l'obtenció de la Declaració d'impacte ambiental. L'òrgan competent per autoritzar el projecte és la Direcció general de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimecres, 21 de desembre de 2022 fins al dia dilluns, 6 de febrer de 2023

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: bzn-sgenergianuclear@miteco.es indicant a l'assumpte: "Alegaciones Plataforma Sureste El Cabril"

O mitjançant escrit dirigit a la Sotsdirecció General d'Energia Nuclear, Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Plaza de Sant Joan de la Creu, 10, 28071 Madrid.

Annexos