Energia Politikako eta Meategietako Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpen proposamenak likidazioa sortzeko kostuak eta penintsulaz kanpoko lurraldeetako produkzio-jardueraren aparteko kostua 2016rako onartzen dituztenak.

  2021/3/5

Alegazioak aurkezteko epea zabalik dago

Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legeak 10. artikuluan xedatzen du penintsulaz kanpoko lurraldeetako sistema elektrikoetan garatzen diren energia elektrikoa hornitzeko jarduerak araudi bakarra izan dezaketela berezitasunak direla eta. penintsulako sistemari dagokionez aurkezten dutela.

Modu honetan, aipatutako abenduaren 26ko 24/2013 Legeak ezartzen du ordainsari osagarrien kontzeptu bat zehaztu daitekeela lurralde horietan egiten den elektrizitate ekoizpeneko jardueraren inbertsio eta ustiapen kostuen eta aipatutako ekoizpenaren errenten arteko aldea estaltzeko. jarduera.

Penintsulaz kanpoko lurraldeetako sistema elektrikoetan elektrizitate ekoizpeneko jarduera eta bidalketa prozedura arautzen duen uztailaren 31ko 738/2015 Errege Dekretuak ordainsari osagarrien kontzeptu hau garatzen du, baita guztiei aplikatzeko moduko sorkuntza kostuaren likidazio prozedura ere. lurralde horietako produkzio instalazioak.