Ordainketa agindu proposamena parametroak ezartzen ditu, urriaren 1a bitartean 2018 eta 2019 ekainaren 30era arte, zortzigarren xedapen gehigarriaren ondorioz RD-Ley 2018ko 15 / urriaren 5eko

  2019/07/03

y se revisan los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2019