DetalleParticipacionPublica

Kontsulta
Itxi
Estandarraren barrutia:
Ministro Agindua
Kontsulta-karakterea:
Araudia
Parte hartze mota:
Entzunaldia eta jendaurreko informazioa

Resumen

Espainiako PNIECek energiaren helburuen artean sartzen du 2030ean energia berriztagarrien presentzia% 42ko azken erabilera lortzea.

Euren helburu energetikoak lortzeko, Europar Batasuneko estatu kideek laguntza mekanismoak erabil ditzakete, behar bezala justifikatuta Europako araudiaren arabera.

Ministro agindu baten proposamen honen xedea da lurralde nazionalean energia berriztagarriak dituzten energia termikoko ekoizpen instalazioetan inbertsio proiektuetarako laguntzak emateko lehiaketa-oinarriak arautzea.

Proposamen hau ministerio-agindua prestatzen hasteko baimena eman zuen, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluetan xedatutakoa betez. Gobernuaren azaroaren 27ko 50/1997 Legearen 26a, proposatutako agindu honek pertsonen eskubide eta interes legitimoei eragiten dienez, beharrezkoa da aipatutako interesatuei audientzia prozesua egitea, horretarako. ikus-entzuleak bildu eta beste pertsona edo entitate batzuek ekarpen gehigarriak ekar ditzakete.

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak, COVID-19-k eragindako osasun krisiaren egoeraren alarma egoera aldarrikatzen duena, bere hirugarren xedapen gehigarrian ezartzen du sektore publikoko entitateen prozedurak izapidetzeko epeak, adieraziz epeen kalkulua errege dekretu hau edo haren luzapenak, hala badagokio, unean bertan jarraituko dutela.

Hala ere, aipatutako Errege Dekretuak bere hirugarren xedapen gehigarriaren hirugarren atalean adierazten du, organo eskudunak, ebazpen arrazoitua erabiliz, kudeaketa eta instrukzio neurriak zeharo beharrezkoak direla, interesatuaren eskubide eta interesetan kalte larriak ekiditeko. prozedura eta azken honek adostasuna adierazten duenean, edo interesdunak bere adostasuna adierazten duenean epe hori ez dela eten. Horrela, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluan eta azaroaren 27ko 50/1997 Legearen 26.6 artikuluan xedatutakoaren arabera. Gobernuak, agindua emateko proposamen honek pertsonen eskubide eta interes legitimoak eragiten dituenez, aipatutako interesatuei entzunaldi prozesua egitea beharrezkoa da, audientzia eman eta beste pertsona edo erakunde batzuek egin ditzaketen ekarpen osagarriak biltzeko.

Gauzak horrela, audientzia prozeduraren instrukzioarekin, prozedura honetan interesdunaren eskubide eta interesetan kalte larriak ekiditea da asmoa, kontuan izanik, oinarri-orden honetan emandako laguntzaren onuradun izan daitezkeen neurrian, kalteak egongo zirela. araudi hau izapidetzearen atzerapenagatik, ezinezkoa delako laguntzak eskuratzea eta diru-laguntza jasotako proiektuen kasuan kasuko egikaritzea, EGEF funtsekin kofinantzatuta, energia termikoa ekoizteko instalazioetan inbertsioak sustatzea. energia berriztagarriak, eta kudeaketa hobetzen duten inbertsioak eta bere ekoizpena optimizatzeko ekintzak izan daitezke.

Laburbilduz, inbertsioaren bolumena eta Espainiako Eskualdeko Programa Eragilean (POPE) eta FEDER Erkidegoko Funtsen aplikagarriak diren araudietan zehaztutako baldintzak direla eta, agindu honen objektu eta helburuak praktikotasuna falta du bere atzerapena atzeratzen bada. indarrean sartzea eta dagozkien deiak ez dira aurreikusitako epean egingo, ondorioz, energia termikoa ekoizteko energia iturri berriztagarriekin bultzada estrategikoa izateko planetan eta FEDER funtsen oso kopuru erakartzeko ezintasuna aurreikusita dago. Karbono gutxiko ekonomiarako trantsizioaren ardatzean.

Ministro-agindu honen proposamena onartu ondoren, laguntza arautuak azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 10. artikuluan ezarritako moduan, organo eskudunek onartzen dituzten deialdien bidez artikulatuko dira.

Proposatutako ministerio-agindua hobeto ulertzeko, dokumentu bat dago eskumena duten organoek onartutako deialdietan sartzeko oinarrizko informazioa jasoz.

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunetik egunera asteazkena, 2020(e)ko apirilaren 29a egunera arte asteazkena, 2020(e)ko maiatzaren 27a

Esleipena aurkezteko

Remitirse helbidera ditzakete alegazioak: bzn-SGERenovables@miteco.es

Eranskinak