DetalleParticipacionPublica

Kontsulta
Itxi
Estandarraren barrutia:
Beste autoritate
Kontsulta-karakterea:
Araudiak ez
Parte hartze mota:
Aurretiazko kontsultak

Resumen

Helburua da herritarren parte-hartzea (6. artikuluan agindutakoa bete direla/2009 Dekretua, ekainaren 12koa, industriak eta meatzaritzako hondakinen kudeaketari buruzko 2005eko babes eta birgaikuntzarako meatzaritzako jarduerek ukituriko gunea. izan ere, izan ere, Autonomia-erkidego bat baino gehiago al proiektuan jasotakoa betez kudeaketa-gomendioa sinatu eta aragoi eta nafarroako autonomia erkidegoetako gobernuek, kokatzen diren proiektuak direla, energia eta meatzetako politikarako zuzendaritza nagusiari dagokio parte-hartze publikoa kudeatzeko proiektua.

Energia eta meatzetako politikarako zuzendaritza nagusiaren iragarkijendaurrean jartzen duena (urteko eguneraketa lehengoratzeko proiektua MINA MUGA (NAFARROA Eta ARAGÓN) "(EBO, 2020/07/04)

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunera arte ostirala, 2020(e)ko abuztuaren 14a

Esleipena aurkezteko

Remitirse helbidera ditzakete alegazioak: SGMINAS@minetad.es

Eranskinak

Texto de la Propuesta de Resolución [PDF] [601,88 KB]

Plan de Restauración - Memoria y Planos [PDF] [60,77 MB]

Plan de Restauración - Clasificación y Caracterización [PDF] [3,65 MB]

Plan de Restauración - Memoria Proyecto Constructivo [PDF] [8,31 MB]

Plan de Restauración - Plan de Contingencias [PDF] [1,69 MB]

Plan de Restauración - Investigacion Geotecnia [PDF] [33,56 MB]

Plan de Restauración - Fichas de Ensayos Laboratorio [PDF] [99,27 MB]

Plan de Restauración - Fotos Geologia [PDF] [9,2 MB]

Plan de Restauración - Estudio de Gestión RCD [PDF] [909,05 KB]

Plan de Restauración - Integración Ambiental [PDF] [712,43 KB]

Plan de Restauración - Estudio de Seguridad y Salud [PDF] [901,6 KB]

Plan de Restauración - Control y Seguimiento [PDF] [1,97 MB]

Plan de Restauración - Planos [PDF] [66,16 MB]

Plan de Restauración - Pliego [PDF] [1,21 MB]

Plan de Restauración - Presupuesto [PDF] [808,65 KB]

Plan de Restauración - Resumen del Proyecto de Explotación [PDF] [13,15 MB]

Plan de Restauración - Planta de Beneficio [PDF] [2,75 MB]

Plan de Restauración - Actualización Focos [PDF] [15,6 MB]

Plan de Restauración - Memoria Ambiental [PDF] [1,34 MB]