DetalleParticipacionPublica

Kontsulta
Itxi
Estandarraren barrutia:
Beste autoritate
Kontsulta-karakterea:
Araudia
Parte hartze mota:
Aurretiazko kontsultak

Arauaren helburuak

Europar Batasuneko energia garbiaren paketeak ("neguko paketea" ere esaten zaio) Erkidegoko arau multzo bat onartzea ekarri du, ingurumen-helburuak eta ekonomia deskarbonizatzeko helburuak betetzen laguntzeko. Arau horien artean, nabarmentzekoa da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019/943 (EB) Erregelamendua, 2019ko ekainaren 5ekoa, elektrizitatearen barne-merkatuari buruzkoa, zeinak, beste elementu batzuen artean, elektrizitatearen barne-merkatuaren funtzionamendua bermatu nahi duten zenbait arau ezartzen baititu.

Erregelamendu horrek, zehazki, IV. kapituluan aipatzen diren eskariaren estaldurari buruzko printzipioak eta betekizunak garatzen ditu, eta gaitasun-mekanismoen erregulazioa garatzen du. Erkidegoko arau-esparru horrek argi eta garbi mugatzen du estatu kideek estaldura-irtenbideak gaitasun-mekanismo gisa antolatzeko duten gaitasuna, baina oraindik badago nolabaiteko askatasun-marjina, hala badagokio, sortzen diren estaldura-arazoei irtenbidea ematea ahalbidetuko duten eta, aldi berean, nazio-mailan finkatutako energia-politikako lehentasunen lagungarri izango diren neurriak inplementatzeko gaitasun-mekanismo gisa.

Ildo horretan, 2021-2030 Energia eta Klimaren Plan Nazional Integratua (PNIEC) gauzatzeko, elektrizitatea sortzeko instalazioak energia-iturri berriztagarrietatik sartzea aurreikusten da, energia-sektorearen ingurumen-konpromisoak eta deskarbonizazio-konpromisoak betetzeko, eta, horretarako, ekoizpen-teknologia batzuk eta eskariaren erantzuna eta biltegiratzea kudeatzeko bitartekoak behar dira, horniduraren segurtasuna bermatu ahal izateko.

Jatorrizko sortze-iturriei esleitutako sorkuntzaren berezko aldakortasuna Jatorri berriztagarriko sortze-iturrietatik energia-ekarpen txikiena egiten den aldietan eskaria estaltzeko baliabideen eskuragarritasun eraginkor horri eragin diezaioke merkatu elektrikoko prezioen epe laburreko seinale batek, eta ez da nahikoa, Espainiako sistema elektrikoan aurreikusitako energia berriztagarrien sartze handiaren inpaktua dela eta.

Era berean, biltegiratzearen hedapenari lotuta IHPNn ezarritako helburuak betetzeko, merkatu elektrikotik datozen diru-sarrerekiko tresna osagarriak antolatu beharko lirateke, merkatuaren prezioaren seinalea ez baita nahikoa teknologia mota horretako inbertsioaren itzulera justifikatzeko.

Horregatik guztiagatik, aurretiazko kontsulta publiko hau egiten da inplikatutako eragile guztien iritzia jasotzeko Espainiako sistema elektrikoan gaitasun-mekanismoak ezartzeari buruz, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019/943 (EB) Erregelamendua, 2019ko ekainaren 5ekoa (elektrizitatearen barne-merkatuari buruzkoa da erregelamendu hori).

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunera arte ostirala, 2020(e)ko irailaren 25a

Esleipena aurkezteko

Remitirse helbidera ditzakete alegazioak: bzn-informes.sgee@miteco.es

Eranskinak