DetalleParticipacionPublica

Kontsulta
Itxi
Estandarraren barrutia:
Ministro Agindua
Kontsulta-karakterea:
Araudia
Parte hartze mota:
Entzunaldia eta jendaurreko informazioa

Resumen

CORESek ezarri, kudeatu eta mantendu beharreko hidrokarburo likidoen izakin estrategikoen egunak aldatzen dira, 2021eko apirilaren 1etik abenduaren 31ra arte, 23ko 1716/2004 Errege Dekretuaren 14. artikuluan xedatutakoaren arabera. Uztaila, gutxieneko segurtasun izakinak mantentzeko gasa, gas naturalaren hornikuntza dibertsifikatzea eta petrolio produktuen erreserba estrategikoen korporazioa arautzen dituena.

Petrolio Produktuen Erreserba Estrategikoen Korporazioaren (CORES) funtzioen artean, uztailaren 23ko 1716/2004 Errege Dekretuaren 23.a) artikuluan ezarritakoa, gutxieneko izakinak mantentzeko betebeharra arautzen duena. segurtasuna, gas naturalaren hornikuntza dibertsifikatzea eta Petrolio produktuen Erreserba Estrategikoen Korporazioa, petrolio produktuen izakin estrategikoak eratzeari, mantentzeari eta kudeatzeari dagokionez, petrolio produktuen hornidura bermatzeko sistema nazionalean funtsezko ekintza gisa.

Urriaren 7ko 34/1998 Legearen 50. artikuluak ezartzen du erreserba sistema hau, eta horrek, uztailaren 23ko 1716/2004 Errege Dekretuaren 2. artikuluari dagokionez, erreserbak eratzeko prozedura garatzen du. aipatutako errege dekretuaren 7. artikuluan zehaztutako gaiak derrigortuta daudela aurreko urte naturalean petrolio produktuak salmentan edo kontsumitzetik 92 eguneko baliokidetasuneko gutxieneko segurtasun izakinak mantentzera.

Era berean, aipatutako errege dekretuaren 14. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, hidrokarburo likidoen erreserbei dagokienez, CORESek stock, izate eta kudeaketa bermatuko dira izakin estrategikoak, bakoitzaren alde kalkulatuko direnak. 7. artikuluan jasotako derrigorrezko subjektuak gutxienez 42 egunetan zehar petrolio produktuen talde bakoitzaren gutxieneko segurtasun izakinen betebeharraren 92 egunetatik, eta ez da aurreikusten izakin estrategikorik petrolioaren gas likidotuen kasuan.

Gainera, aipatutako artikuluak xedatzen du Industria, Energia eta Turismo ministroak, gaur egun Trantsizio Ekologikoaren eta Erronka Demografikoaren Ministroari buruzkoa dela ulertu beharrekoa, CORESek osatu behar dituen izakin estrategikoen aurreko egun kopurua aldatu dezakeela. nahitaez, Korporazioak merkatuaren bilakaeraren eta biltegiratze azpiegiturak eskuragarri dituenaren arabera.

Segurtasun-erreserbak eta, horren arabera, CORESek osatuko dituen izakin estrategikoen kalkulua aurreko urte naturalean behartutako subjektuen salmenta edo kontsumo bolumenean oinarritzen da, dagoeneko adierazitako moduan. aipatu uztailaren 23ko 1716/2004 Errege Dekretuaren 2. artikulua.

COVID-19 pandemiaren hedapena 2020. urtean 2020. urtean petrolioaren produktuen salmenta eta kontsumoa izugarri murriztu da, ezarritako mugikortasun neurriek eragindako mugikortasuna eta jarduera ekonomikoak gutxitzearen ondorioz. Ondorioz, 2020ko salmenta edo kontsumo maila hauek CORESek 2021eko apirilaren 1etik aurrera kudeatu eta mantendu beharreko petrolio produktuen izakin estrategikoen betebeharraren bolumena murrizteak eragingo du. 2020. urteko salmenten edo kontsumoaren arabera aipatutako izakinak eratzea. Beraz, data horretatik aurrera, CORESek kudeatzen dituen izakinen bolumenean soberakin saihestezina sortuko da.

Aurrekoa kontuan hartuta, 2021eko abenduaren 31 arte aldi baterako handitu beharra dago 42 eguneko hidrokarburo likido estrategikoen izakinak 50 egunera arte, eta, ondorioz, proportzionalki betebeharren egun kopurua 42 egunera murriztea. behartutako subjektuek beren kudeaketari eutsi behar dioten gutxieneko segurtasun izakinen uztailaren 23ko 1716/2004 Errege Dekretuaren 2.1 artikuluan xedatutakoa betetzeko. Izakin estrategikoen egunak handitzeak eta CORESek aurretik aipatutako gainerako neurriekin batera, petrolio produktuen gutxieneko segurtasun izakinen mantentze sistemaren kostuak optimizatuko ditu.

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunetik egunera asteazkena, 2021(e)ko urtarrilaren 13a egunera arte asteazkena, 2021(e)ko otsailaren 3a

Esleipena aurkezteko

Remitirse helbidera ditzakete alegazioak: bzn-sgh@miteco.es

Igorlea identifikatu diren joko dira soilik erantzun behar.

Erantzunak isilpekoak dira. oro har, ez hedatzea eta konfidentzialak diren Atalak mugatu beharko dira berariaz ezarritako iruzkinetan, baina kalifikazioaren arrazoiak

Eranskinak