DetalleParticipacionPublica

Kontsulta
Itxi
Estandarraren barrutia:
Ministroen kontseiluak Errege Dekretua
Kontsulta-karakterea:
Araudia
Parte hartze mota:
Aurretiazko kontsultak

Behar eta onarpena egiteko aukera

Lehen fasean, gure ordenamendu juridikora ekarri duen funtsezko helburua da epe hori arau aldaketak sartu Zuzentaraua (EB) / 2018ko (europako parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000. urteko abenduaren 11ko 2018, 2012ko / eb Zuzentaraua aldatzen duena (27 energia-eraginkortasunari buruzkoa, zuzentaraua (EB) / (europako parlamentuaren eta Kontseilu 844 2018. (maiatzaren 30eko 2018, 2010 / eb Zuzentaraua aldatzen duena (31 eta eraikinen eraginkortasun energetikoari buruzko EUROPAKO zuzentarauaren 27. 2012 / / eraginkortasun energetikoari buruzkoa, bai arteztarauak (EB) 2018 / 2001: europako parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000. urteko abenduaren 11ko 2018, iturri berriztagarrietatik datorren energia sustatzeko irudian (dagokion erabilera.

Horren aurretik, kontsulta publikoa i. fasea hasi zen eta urtarrilaren 15eko 2018ko abenduaren 8an amaitu zen 20. entzunaldia eta jendaurreko informazio Hori, abuztuaren 5ean gertatu zen eta irailaren 16ra: 20.

50 Artikuluaren arabera eta legearen 26.2 1997ko azaroaren 27ko del Gobierno, agiri horretan oinarritzen da. ii. fasea. aurretiko kontsulta publikoari buruzko egitasmoa (1027 / 2007 Errege Dekretua aldatzen duen errege dekretua, uztailaren 20koa, eraikinetako instalazio termikoen araudia onartzen duena.

Horren aurretik, kontsulta publikoa i. fasea hasi zen eta urtarrilaren 15eko 2018ko abenduaren 8an amaitu zen 20. entzunaldia eta jendaurreko informazio Hori, abuztuaren 5ean gertatu zen eta irailaren 16ra: 20.

50 Artikuluaren arabera eta legearen 26.2 1997ko azaroaren 27ko del Gobierno, agiri horretan oinarritzen da. ii. fasea. aurretiko kontsulta publikoari buruzko egitasmoa (1027 / 2007 Errege Dekretua aldatzen duen errege dekretua, uztailaren 20koa, eraikinetako instalazio termikoen araudia onartzen duena.

Kontsulta publiko berri honetan, aldaketa guztiak kontuan hartuko dira aurrerapen teknikoak eusteko beharrezko diren gainerako teknika eta europako araudia egokitu al da. irudian, eraikinetako instalazio termikoen araudia.

Helburuak eta arauak behar dituzu (eranskin agirian.

Arauaren helburuak

Kontsulta honen helburua pertsonen eta erakundeen iritzia proiektatutako arauak potentzialki eragindako.

Eraikinetako instalazio termikoen Araudia (EITA) eta bete beharreko baldintzak finkatzen ditu ongizate termikoko eta higieneko eskaerak erantzutera bideratutako instalazioek instalazioen bidez, berokuntza, klimatizazio eta ur bero sanitarioa lortzeko, energia arrazoiz erabiltzeko.

Europako hainbat arau onartu berri da eta erabilera sustatzeko alorrean energia-eraginkortasuna eta energia iturri berriztagarrietatik datorren urteko eta teknikaren aurrerapena (alor desberdinetan egokitzeko beharra AGERTZEN da.

Araudia berraztertzen ari dira bi fasetan.

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunera arte astelehena, 2019(e)ko abenduaren 16a

Esleipena aurkezteko

Remitirse helbidera ditzakete alegazioak: bzn-SGEFE@miteco.es

(Fitxategi formatuaren arabera.

Igorlea identifikatu diren joko dira soilik erantzun behar.

Halaber, iradokizunak edo oharrak soilik kontuan hartuko ditugu, eta zuzeneko lotura badute zerikusia duten arazoak konpontzeko, aipaturiko helburuak lortzeko transposizioa direktibak.

Eranskinak