DetalleParticipacionPublica

Kontsulta
Itxi
Estandarraren barrutia:
Ministro Agindua
Kontsulta-karakterea:
Araudia
Parte hartze mota:
Entzunaldia eta jendaurreko informazioa

Resumen

Real Decreto-ley 2019/1, urtarrilaren 11koa, egokitzeko premiazko neurriei buruzko eskumenak merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalaren ondoriozko eskakizunei zuzenbide komunitarioaren zuzentarauen zerrenda 2009/72/ee eta 2009/73/ee zuzentaraua, europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2009ko uztailaren 13ko barne-merkaturako arau erkideei buruzkoa elektrizitatearen eta gas naturala, hurrenez hurren, aldatu egin zen zenbait atal dituzte, 24/2013 legea, sektore elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 3/2013 legea, bai eta, ekainaren 4koa, merkatuen eta lehiaren batzorde nazionala sortzeko.

Zehazki, sartutako aldaketarekin ados errege Decreto-ley 2019/1, urtarrilaren 11koa, 3.7 artikuluan 24/2013 legea, abenduaren 26koa, ezartzen da estatuaren administrazio orokorrak arautuko ditu karguen egitura kostuen arabera erregulatutako eta karguak betetzeko behar adina sistemaren beste kostu batzuk. Hori guztia dela eta, bat egin da, Ezartzen dituen errege dekretua karguak kalkulatzeko metodologia sistema elektrikoaren eta aurkitzen den Azken fasetan.

Horrela, agindu honen xedea da prezioak finkatzea sistema elektrikoaren karguak aplikatu ekainaren 1etik aurrera. Prezioak zehazteko, 2021/karguen erabili da errege-dekretu horretan ezarritako metodologia, kontuan hartzen dituen, besteak beste, energia eta kontratatutako potentziak urterako aurreikusitako aplikazio-eremuarekiko, energia eta potentzia-segmentu bakoitzak koefiziente eranskinean onartutako kargu-tarifa-arau hori, eta kostua dagokien sufragarse behar diren kontzeptu jasotako diru-sarreren bitartez bidez araututako kostua karguak gisa sartu elektrizitatearen faktura.

Bestalde, aipatutako arauak jaso agintaldia eguneratzen dira, eta unitate-prezioak ahalmenaren araberako ordainketak finantzatzeko benetako premietara egokitzea.

Aurrekoaren ondorioz, agindu honen bidez, jendaurrean ezartzen da, entzunaldiaren izapidea:

  • Kargu-tarifa-segmentu aplikatzen zaizkien prezioak ezartzen dira sistema elektrikoaren 2021. urtean egiteko.
  • Tarifa-segmentu aplikatzen zaizkien prezioak ezartzen dira 2 eta 3 IKUSTEN dira kargatzeko ibilgailu elektrikoa IKUSTEN sarbide publikoa 2021. urtean.
  • Aleko prezioak ere eguneratu egin dira, eta aplikazio-ahalmenaren araberako ordainketak finantzatzeko 2021 urterako.

Agindu hau indarrean sartuko daekainaren 1 2021/.

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunera arte 2021(e)ko martxoaren 18(a), osteguna

Esleipena aurkezteko

Remitirse helbidera ditzakete alegazioak: bzn-cargoselectricos@miteco.es

Eranskinak