DetalleParticipacionPublica

Kontsulta
Itxi
Estandarraren barrutia:
Ministroen kontseiluak Errege Dekretua
Kontsulta-karakterea:
Araudia
Parte hartze mota:
Entzunaldia eta jendaurreko informazioa

Resumen

Gaur egungo gizarteak egunerokotasunean murgilduta egoten dira, haien ekonomien deskarbonizatzera jo sakon baten lacorzanillaren erdian dago gutxi energia-transformazioaren. berotegi-efektua eragiten duten gasen emisioen helburu nagusietako bat da, eta hori lortzeko ahalegin handia eskatzen die, bai maila eskualdeko, estatuko, nazioarteko gisa.

Energia-bektore bat lehentasunezko horretan kontuan izan beharreko deskarbonizatzera jo da mugikortasun iraunkorrari dagokion eta, batez ere, ibilgailu elektrikoa sartzen dira; horrela, guztiok CO2-emisioak nabarmen murrizteko sektore nagusietako horien arduradunak berotegi-efektua eragiten duten gasak.

Hedapen hori legatua ez bakarrik barneratzea eta karga-puntuen zuzkidura sustatzea lehendik dauden arlo guztietan (egoitzazkoa, hiri eta hiriarteko …) eta nazio-lurralde, finkatu eta finkatu behar antolatzeko oinarriak lotutako jarduera-ereduei zerbitzu hori ematea energia kargatzeko.

Si bien ya se están articulando diferentes instrumentos para promover el despliegue de la infraestructura de puntos de recarga en el territorio nacional (en cuyo centro se sitúa el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Gobierno el 7 de octubre de 2020, y que incluye el impulso de la movilidad eléctrica dentro de la política palanca de agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación), es objeto del presente real decreto concretar los aspectos vinculados a la actividad de prestación del servicio de recarga energética de vehículos.

Así, la presente norma aclara la relación de sujetos participantes en la prestación de dicho servicio, entre los que destaca la figura del operador del punto de recarga –CPO, por sus siglas en inglés-, que se constituye como el sujeto titular de los derechos de explotación de la infraestructura del punto de recarga, y la empresa proveedora de servicios de movilidad eléctrica –EMSP-, una suerte de “operador virtual” que puede actuar como tercero prestando servicios de valor añadido al usuario de vehículos eléctricos. Unos y otros se encuentran sujetos a los derechos y obligaciones que reconoce este real decreto.

Horrela, kargatze-puntua duten ratioa betebehar jakin batzuk hartu behar izan du Azken zerbitzu baten prestazioaren baldintzak kargatze-kostu txikiena eta eraginkortasunez onura jaso dezaketen erabiltzaileek ibilgailu elektrikoaren. era berean, prezio-aurkezpena modu argi eta gardena, edo hornidura eratzeko betebeharra arreta zerbitzuaren bere kexak, erreklamazioak eta gorabeherak zerbitzuari dagokionez, energia kargatzeko indartzen duten alderdiak dira, erabiltzaileak babesteko ibilgailu elektrikoak, zerbitzu horren hartzaile modura hobetuz erabiltzailearen esperientzia batzuekin duten elkarreragina eta egitura horien mantenuaren ardura ere.

En similares términos se regula la figura del prestador de servicios de movilidad eléctrica, en los supuestos en los que estos actúen como intermediario entre el usuario del vehículo eléctrico y la infraestructura eléctrica de puntos de recarga. En estas condiciones, deberá existir un acuerdo de interoperabilidad que asegure la efectiva comunicación entre el operador del punto de recarga y el prestador de servicios de movilidad eléctrica.

Garatu da arau hau 48.2 artikuluan xedatutakoaren babesean. 24/2013 legea, abenduaren 26koa, Sektore elektrikoa.

Gainera, aplikatu beharreko arau-esparrua garatzeko zerbitzuaren ibilgailuak energia kargatzeko, alderdi hauek arautzen ditu arau hau:

  • Kendu dizkio eskaini prezio finko alternatiboa 216/2014 errege dekretuaren IV. tituluan araututa, martxoaren 28ko prezioak kalkulatzeko metodologia finkatzen da, kontsumitzaile txikiarentzako borondatezko eta beronen kontratazioaren araubide juridikoa.
  • Aldatu egiten da 16ko 1183/2020 Errege Dekretua, abenduaren 29koa, sarbide- eta konexio-sareetara energia elektrikoa garraiatzeko eta banatzeko eskaerak onartzeko sarbide- eta konexio ekoizteko instalazioen sarera isuriko duten huste-autokontsumorako erabiltzen diren konektatuko diren energia elektrikoa banatzeko sarea eta sartzeko eskatzen duten ahalmena 100 kW-eko edo gehiagoko ez.

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunera arte 2021(e)ko apirilaren 30(a), ostirala

Esleipena aurkezteko

Remitirse helbidera ditzakete alegazioak: bzn-puntosrecarga@miteco.es

Eranskinak