DetalleParticipacionPublica

Kontsulta
Itxi
Estandarraren barrutia:
Beste autoritate
Kontsulta-karakterea:
Araudiak ez
Parte hartze mota:
Entzunaldia eta jendaurreko informazioa

Resumen

Aurreikusitakoaren ondorioetarako, 21/2013 legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioa, hasierako bertsioa argitaratzen da zazpigarren Plan orokorra eta Hondakin Erradioaktiboak, Ingurumen-Azterketa Estrategikoa. jendaurreko informazio-oharrak aurkezteko epea 45 egun baliodun izango da argitaratu eta hurrengo egunetik, zegokion iragarkia estatuko aldizkari ofizialean.

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunetik egunera 2022(e)ko apirilaren 12(a), asteartea egunera arte 2022(e)ko ekainaren 16(a), osteguna

Esleipena aurkezteko

Bidali ahal izango dira behaketak, ahal dela, helbide elektronikoabzn-7PGRR@miteco.es, gaian hau ” edo “ Oharrak Zazpigarren PGRR zuzendariordetza nagusiari zuzendutako idazki bidez energia nuklearra energia, energia eta meatzetako politikarako zuzendaritza nagusiarena, Ministerio zirkularrera igarotzeko erronka demografiko, ekologikoa eta Plaza San Juan de la Cruz, 10, 28071 Madrid).

Erabiltzea proposatzen da taula erantsi oharrak.

Eranskinak