DetalleParticipacionPublica

Kontsulta
Itxi
Estandarraren barrutia:
Beste autoritate
Kontsulta-karakterea:
Araudiak ez
Parte hartze mota:
Entzunaldia eta jendaurreko informazioa

Resumen

738/2015 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, lana arautzen da energia elektrikoa ekoiztea eta bulegoko lanetik eratorriek prozedura-sistema elektrikoak penintsulaz kanpoko lurraldeetako batzuk garatzen, ezarritakoa 17/2013 Legea, urriaren 29koa, eta 24/2013 legea, sektore elektrikoari buruzko abenduaren 26ko. besteak beste, prozedura zehazten egiletsi den ordainsarien araubide gehigarria jaso dezaketena sortu dituzten taldeei lurralde horietan.

Hala, 738/2015 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, norgehiagoka-prozedura bat ezartzen emateko bateragarritasun-ebazpena jasotzeko eskubidea ematen duen ordainsarien araubide gehigarria, emandako izango den ebazpena beharrak kontuan hartuta agerian jarritako potentzia-sistemaren operadoreak, instalazioen ezaugarri teknikoak egiteko egokiagoak diren sistema horiek aukera eta ekonomikoki egokiena den eskaintzari esleituko zaio sistema osorako.

Norgehiagoka-prozedura-ebazpenaren bidez deitutako ezarri da, energiaren estatu idazkaritzarena, eta, kontuan hartuta, lehen deialdia norgehiagoka-prozedura entzunaldian, ebazpen-proposamena lehen deialdi interesatuek beren alegazioak aurkez ditzaten.

Lekualdatze epea

Argumentuak aurkezteko epea egunetik egunera 2023(e)ko urtarrilaren 17(a), asteartea egunera arte 2023(e)ko otsailaren 8(a), asteazkena

Esleipena aurkezteko

Remitirse helbidera ditzakete alegazioak: bzn-consulta.tnp@miteco.es

Bakarrik dira aintzat hartuko dituen bidaltzailea dagoen erantzun.

Oro har, erantzunak eta/edo alegazio idazki aurkeztu ez dago konfidentzialak eta zabaltzea. alderdiek izan behar dute, egoki irizten zaien libreko konfidentzialak berariaz adierazita eta mugatuta iruzkinak, arrazoiak adieraziz, eta, kalifikazioaren ezetsi egin ahal izango dute, hala behar denean, hauek ere, arrazoiak emanez, 39/2015 legearen arabera, urriaren 1ekoa, Herri-administrazioen administrazio prozedura erkidearena.

Eranskinak