DetalleParticipacionPublica

Consulta
Aberta
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

O borrador inicial do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 (PNIEC) someteuse a consulta pública entre o 22 de febreiro e o 1 de abril de 2019. Así mesmo, presentouse á Comisión Europea na devandita data para a correspondente avaliación. A Comisión realizou unha serie de recomendacións que foron debidamente incorporadas ao presente borrador actualizado do PNIEC.

Atendendo á Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental publícase aquí o Estudo Ambiental Estratéxico do borrador actualizado do PNIEC 2021-2030. O prazo de presentación de observacións ao Estudo Ambiental Estratéxico comeza o día seguinte ao de publicación do anuncio correspondente no BOE e finalizará despois de 45 días hábiles contados a partir de dita data.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día xoves, 23 de xaneiro de 2020 ata o día mércores, 25 de marzo de 2020

Presentación de alegacións

Só se tomarán en consideración as observacións realizadas a través do documento de participación pública (Táboa de observacións) cuxo link poden atopar máis abaixo e que se dirixan á caixa de correos seguinte: Bzn-EAE-Pniec@miteco.es

Anexos