DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Resumen

O obxecto da participación pública é dar cumprimento ao disposto no artigo 6 do Real Decreto 975/2009, de 12 de xuño, sobre xestión dos residuos das industrias mineiras e de protección e rehabilitación do espazo afectado por actividades mineiras, xa que ao afectar o proxecto a máis de dous Comunidades Autónomas e así mesmo en cumprimento do disposto en encoméndaa de xestión asinada cos Gobernos das Comunidades Autónomas de Aragón e Navarra, que son nas que se sitúa o proxecto, corresponde á Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas xestionar a participación pública deste proxecto.

Anuncio da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas polo que se somete a información pública a actualización do Plan de Restauración do "PROXECTO MINA MUGA (NAVARRA E ARAGÓN)" (BOE 04/07/2020)

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día venres, 14 de agosto de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: SGMINAS@minetad.es

Anexos

Texto de la Propuesta de Resolución [PDF] [601,88 KB]

Plan de Restauración - Memoria y Planos [PDF] [60,77 MB]

Plan de Restauración - Clasificación y Caracterización [PDF] [3,65 MB]

Plan de Restauración - Memoria Proyecto Constructivo [PDF] [8,31 MB]

Plan de Restauración - Plan de Contingencias [PDF] [1,69 MB]

Plan de Restauración - Investigacion Geotecnia [PDF] [33,56 MB]

Plan de Restauración - Fichas de Ensayos Laboratorio [PDF] [99,27 MB]

Plan de Restauración - Fotos Geologia [PDF] [9,2 MB]

Plan de Restauración - Estudio de Gestión RCD [PDF] [909,05 KB]

Plan de Restauración - Integración Ambiental [PDF] [712,43 KB]

Plan de Restauración - Estudio de Seguridad y Salud [PDF] [901,6 KB]

Plan de Restauración - Control y Seguimiento [PDF] [1,97 MB]

Plan de Restauración - Planos [PDF] [66,16 MB]

Plan de Restauración - Pliego [PDF] [1,21 MB]

Plan de Restauración - Presupuesto [PDF] [808,65 KB]

Plan de Restauración - Resumen del Proyecto de Explotación [PDF] [13,15 MB]

Plan de Restauración - Planta de Beneficio [PDF] [2,75 MB]

Plan de Restauración - Actualización Focos [PDF] [15,6 MB]

Plan de Restauración - Memoria Ambiental [PDF] [1,34 MB]