DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

A Orde TEC/212/2019, do 25 de febreiro, iniciou o proceso de elaboración da planificación da rede de transporte de enerxía eléctrica para o período 2021-2026, dándose a coñecer aos suxeitos do sistema eléctrico, ás Comunidades Autónomas e Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla e aos cidadáns con carácter xeral o inicio do este proceso no que poden participar realizando propostas de desenvolvemento en función das súas necesidades.

A proposta de planificación 2021-2026, acompañada do estudo ambiental estratéxico e dun resumo non técnico do estudo ambiental estratéxico, así como o formulario para presentar alegacións, para os efectos tanto do trámite substantivo como do trámite ambiental, atópase a disposición dos interesados para o cumprimento do trámite de audiencia, consulta ás Administracións Públicas afectadas e ás persoas interesadas e información pública.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día luns, 15 de febreiro de 2021 ata o día mércores, 21 de abril de 2021

Presentación de alegacións

As alegacións poden ser enviadas en: Enviar alegacións

Sólo se tomarán en consideración aquellas realizadas a través del formulario para presentar alegaciones.

Anexos