DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

Para os efectos do previsto na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, a Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A., S.M.E. (Enresa) iniciou a tramitación do procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria da fase 1 do desmantelamento da central nuclear Santa María de Garoña, a cal ten por obxecto a obtención da declaración de impacto ambiental. O órgano competente para autorizar a fase 1 do desmantelamento é o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día martes, 04 de maio de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-sgenergianuclear@miteco.es indicando en el asunto: "Alegaciones DES-SMG Fase 1"

Ou ben mediante un escrito dirixido á Subdirección Xeral de Enerxía Nuclear, Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Praza de San Juan da Cruz, 10, 28071 Madrid.

Anexos