DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

Unha vez desenvolvida a fase de consulta pública,que tiña como obxecto solicitar a opinión ou comentarios de calquera suxeito, entidade ou organización, para efectos de elaborar o Real Decreto polo que se regula a concesión directa de axudas para a restauración ambiental de zonas afectadas pola transiciónenergética en el marco del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia; se inicia la fase de audiencia e información pública, con la publicación del proyecto de texto de la convocatoria. Mediante esta publicación se da cumplimiento a lo previsto eno artigo 26.6 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno. No documento adxunto pode consultarse o borrador de real decreto.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día martes, 30 de marzo de 2021 ata o día mércores, 21 de abril de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: restauracion@transicionjusta.gob.es

Á hora de comunicar as observacións ou comentarios será necesario identificarse adecuadamente. Non se tendrán en conta as observacións que non se presenten na forma e data establecidas.

Anexos