DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

Mediante a presente orde publícanse por primeira vez os valores dos cargos calculados coa metodoloxía disposta no Real Decreto 1184/2020, do 29 de decembro. Tamén se recoñece a retribución dos almacenamentos subterráneos calculada de acordo á disposto no citado real decreto. Así mesmo, a presente orde establece os canons de acceso dos almacenamentos subterráneos conforme á metodoloxía recollida no mencionado real decreto. O período de aplicación destes cargos, retribucións e canons será o ano de gas 2022 que comprende do 1 de outubro de 2021 ao 30 de setembro de 2022.

A orde mediante diversas disposicións adicionais regula ademais as seguintes cuestións:

  • O custo diferencial da subministración de gas manufacturados en territorios insulares non conectados á rede de gasodutos (Illas Canarias).
  • A retribución do operador de mercado organizado de gas, incluíndo tanto a retribución transitoria como a que lle corresponde pola xestión de garantías.
  • Determinadas cuestións da facturación de cargos, que quedaran indeterminadas no Real Decreto 1184/2020, do 29 de decembro.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día luns, 12 de xullo de 2021 ata o día venres, 30 de xullo de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-SGH@miteco.es indicando en el asunto: "Alegaciones_Orden_cargos_2022"

Anexos