Pechado consultas públicas 2018

Audiencia de proxecto normativo pechados 2018

Proposta de Orde pola que se establecen os suplementos territoriais en relación coas peaxes de acceso de enerxía eléctrica correspondentes ao exercicio 2013

Audiencia e información pública pechada 2018

Participacións públicas en proxectos non normativos pechados 2018