DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

A Folla de Ruta do Hidróxeno: unha aposta polo hidróxeno renovable ten por obxecto orientar e favorecer o despregamento e desenvolvemento do hidróxeno renovable en España, debido ao importante papel que debe desempeñar na ruta cara á neutralidade climática en 2050. O hidróxeno renovable é un vector enerxético e flexible, que permite a integración sectorial e o almacenamento enerxético, contribuíndo ademais á descarbonización daqueles sectores nos que a electrificación non é a solución máis eficiente, desenvolvendo cadeas de valor industriais innovadoras en España e na UE, e unha economía verde de alto valor engadido.

A folla de ruta está plenamente aliñada coa Estratexia Europea do Hidróxeno (EU Hydrogen Strategy) publicada o 8 de xullo pola Comisión Europea, destinada a desenvolver o papel do hidróxeno limpo na redución de emisións da economía da UE dunha maneira eficiente. Ambos os documentos conciben nunha primeira etapa a substitución da produción actual de hidróxeno, de orixe fósil, por hidróxeno renovable, reducindo emisións de forma eficiente e anticipando a madurez tecnolóxica para a súa expansión a outras áreas da economía.

A finalidade desta consulta pública consiste en facer público un texto sobre o que solicitar, directamente ou a través das súas organizacións representativas, a opinión dos cidadáns e entidades potencialmente involucrados na cadea de valor do hidróxeno.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día mércores, 29 de xullo de 2020 ata o día venres, 11 de setembro de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-h2renovable@miteco.es indicando en el asunto: "Hoja de Ruta del Hidrógeno"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas nos comentarios, motivando as razóns da devandita cualificación.

Anexos