DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

O Marco Estratéxico de Enerxía e Clima senta as bases para a modernización da economía española, a creación de emprego, o posicionamento de liderado de España nas enerxías e tecnoloxías limpas que dominarán a próxima década, o desenvolvemento do medio rural, a mellora da saúde das persoas e o medio ambiente, e a xustiza social.

O Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 (PNIEC) é unha das súas ferramentas fundamentais e para a súa completa materialización precisa de estratexias específicas que permitan identificar correctamente os retos e oportunidades e deseñar as medidas máis adecuadas en tecnoloxías e vectores crave para a consecución dos obxectivos en materia de enerxía e clima, así como aproveitar as oportunidades de xeración de actividade económica, emprego e desenvolvemento industrial competitivo que pode supor a transición enerxética.

Entre outros aspectos, o PNIEC prevé o desenvolvemento do almacenamento como unha das ferramentas crave para outorgar flexibilidade ao sistema eléctrico de face a dar apoio ao crecemento significativo en xeración renovable, así como contribuír á xestión das redes eléctricas, a participación da cidadanía no cambio de modelo enerxético e unha maior competencia e integración no mercado eléctrico.

A “Estratexia de Almacenamento Enerxético” aborda a análise técnica das distintas tecnoloxías e solucións para o almacenamento de enerxía, a diagnose dos retos actuais que enfronta o seu despregamento, a análise da súa cadea de valor para establecer as ferramentas necesarias para reforzar a competitividade de industria nacional, as liñas de acción para avanzar no cumprimento dos obxectivos previstos e as oportunidades que supón o almacenamento para o sistema enerxético e para o país.

Ao obxecto de solicitar observacións e contribucións ao documento final, sométese este borrador a consulta pública.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día venres, 9 de outubro de 2020 ata o día luns, 9 de novembro de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-almacenamiento-ener@miteco.es

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado, indicando no asunto o nome do alegante.

Con carácter xeral, as respostas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas, motivando as razóns da devandita cualificación.

Anexos