DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Antecedentes da norma

O investimento C10I4 “Plan de apoio para a formación profesional e inserción laboral de traballadores excedentes do carbón e desempregados afectados o peche das centrais térmicas de carbón” do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia dentro do Compoñente 10 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia na Política Panca 3. “Transición enerxética xusta e inclusiva” correspondente ao Ministerio para A Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico definiuse como panca de oportunidade para a xeración de nova actividade e emprego a curto prazo e para a transición profesional de todos estes traballadores para os que os peches de minas e centrais impactaron directamente na súa situación económica e a da súa contorna, agravada, ademais, ao coincidir coa pandemia COVID. Como todas investimentos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, ademais da recuperación da economía das zonas afectadas tras a pandemia, debe impulsar transformacións que permitan que o noso modelo económico e social poida facer fronte desde as nosas perspectivas a novos desafíos no futuro e avanzar cara a novas áreas de actividade no campo das enerxías renovables e o medio ambiente que, nos próximos anos, e no propio marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia van ter unha forte demanda de emprego.

O seu contido, instrumentación e gobernación, ao financiarse a través do Instrumento Europeo de Recuperación, deben ser novos e diferentes de programas que se estean financiando con outros fondos comunitarios (en particular do FSE) e como se indicou anteriormente, e das accións xerais e para todo o Estado que instrumentará o SEPE e os servizos públicos de emprego dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Este programa de recualificación ademais desenvólvese en paralelo e de forma coordinada co investimento C10I1 dirixida á restauración ambiental do Plan de Recuperación.

Problemas que se pretenden resolver co novo estándar

Recualificación e mellora da empregabilidade dirixidas a outros colectivos de poboación desempregada dos municipios incluídos no ámbito xeográfico das zonas de transición Xusta.

Necesidade e oportunidade para a aprobación

Ao longo do 2020 veuse traballando no Instituto para a Transición xusta no deseño e posta en marcha dun sistema de acompañamento á inserción no mercado laboral para os rexistrados nas bolsas de emprego de orientación, formación, intermediación, axuda na procura de emprego, captación de ofertas de traballo, promoción de candidatos ou calquera outra que sexa necesaria para alcanzar o obxectivo de inserción efectiva destes traballadores que se coordinará cos servizos e programas propios dos Servizos Públicos de Emprego nas zonas de transición Xusta.

Obxectivos da norma

Por todo iso, o Instituto para a Transición Xusta está a preparar unha iniciativa normativa para a posta en marcha dun programa de axudas formativas para a asistencia aos cursos de formación en instalación e mantemento en enerxías renovables (eólica e fotovoltaica), rehabilitación así como en restauración ambiental en colaboración con entidades formativas, empresas e asociacións empresariais destes sectores. O programa iría dirixido ás persoas desempregadas rexistradas nas Bolsas de Emprego do Instituto para a Transición Xusta, co fin de facilitar a súa posterior inserción no mundo laboral tendo a asignación económica que perciban a natureza de axuda á súa formación, e non de prestación, remuneración ou salario. A aplicación a estas axudas realizarase mediante un réxime de concesión directa, sen concorrencia competitiva e se instrumentalizará a través de entidades colaboradoras.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día martes, 9 de febreiro de 2021 ata o día mércores, 17 de febreiro de 2021

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: consultapreviaformacion@transicionjusta.gob.es

Anexos