DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

A Folla de Ruta para o desenvolvemento da Eólica Mariña e das Enerxías do Mar en España ten por obxecto orientar e impulsar de forma decidida o pleno desenvolvemento da Eólica Mariña e das Enerxías mariñas en España, a curto, medio e longo prazo. A enerxía de orixe mariña, a denominada “Enerxía Azul”, é unha das pancas para a transformación enerxética a nivel nacional, europeo e global, á vez que unha oportunidade industrial, económica e social para o noso país, de forma coherente e compatible coa protección dos valores ambientais e o resto de usos e actividades da contorna mariña.

A folla de ruta está plenamente aliñada coa Estratexia Europea sobre as Enerxías Renovables Mariñas publicada o 19 de novembro de 2020 pola Comisión Europea.

A finalidade desta consulta pública consiste en facer público un texto sobre o que solicitar, directamente ou a través das súas organizacións representativas, a opinión dos cidadáns e entidades potencialmente involucrados na cadea de valor das enerxías renovables mariñas.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día mércores, 7 de xullo de 2021 ata o día venres, 6 de agosto de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-renovablemarina@miteco.es indicando en el asunto: "Hoja de Ruta Eólica Marina y Energías del Mar"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas nos comentarios, motivando as razóns da este cualificación.

Anexos