DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

A Folla de Ruta do Biogás ten por obxecto orientar e favorecer o despregamento e desenvolvemento do biogás en España, debido ao importante papel que pode desempeñar este gas de orixe renovable na ruta cara á neutralidade climática en 2050. O desenvolvemento do biogás comportará, ademais, unha serie de beneficios ambientais, empresariais, económicos e sociais entre os que destaca o desenvolvemento da economía circular.

A Folla de Ruta é coherente e dá cumprimento ao establecido na Lei 7/2021, do 20 de maio, de Cambio Climático e Transición Enerxética, o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 e a Estratexia a longo prazo 2050.

A finalidade desta consulta pública consiste en facer público un texto sobre o que solicitar, directamente ou a través das súas organizacións representativas, a opinión dos cidadáns e entidades potencialmente involucrados na cadea de valor do biogás.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día mércores, 15 de setembro de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-hrbiogas@miteco.es indicando en el asunto: "Hoja de Ruta del Biogás"

As alegacións non excederán de 10 páxinas.

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas nos comentarios, motivando as razóns da este cualificación.

Anexos