DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

Para os efectos do previsto na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, publícase a versión inicial do Sétimo Plan Xeral de Residuos Radioactivos e o seu Estudo Ambiental Estratéxico. O prazo de presentación de observacións no trámite de información pública será de 45 días hábiles contados a partir do día seguinte ao de publicación do anuncio correspondente no Boletín Oficial do Estado.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día martes, 12 de abril de 2022 ata o día xoves, 16 de xuño de 2022

Presentación de alegacións

As observacións poderán remitirse preferentemente á dirección de correo electrónico bzn-7Pgrr@miteco.es, indicando no asunto “Observacións Sétimo PGRR” ou mediante escrito dirixido á Subdirección Xeral de Enerxía Nuclear, Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Praza de San Juan da Cruz, 10, 28071 Madrid.

Suxírese empregar a táboa de observacións adxunta.

Anexos