DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

Para os efectos do previsto na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, a Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A., S.M.E. (Enresa) iniciou a tramitación do procedemento de Avaliación de impacto ambiental ordinaria do proxecto de construción da Plataforma Sueste para o almacenamento definitivo de residuos radioactivos de baixa e media actividade no Centro de almacenamento O Cabril, que ten por obxecto a obtención da Declaración de impacto ambiental. O órgano competente para autorizar o proxecto é a Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día mércores, 21 de decembro de 2022 ata o día luns, 6 de febreiro de 2023

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-sgenergianuclear@miteco.es indicando en el asunto: "Alegaciones Plataforma Sureste El Cabril"

Ou mediante escrito dirixido á Subdirección Xeral de Enerxía Nuclear, Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Praza de San Juan da Cruz, 10, 28071 Madrid.

Anexos