DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O artigo 71.2 da Lei 18/2014, do 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia habilita ao Goberno para regular un sistema de acreditación de aforros de enerxía final, mediante a emisión de Certificados de Aforro Enerxético (en diante, CAE) que, unha vez en marcha, permita aos suxeitos obrigados dar cumprimento parcial ou totalmente ás súas obrigas de aforro enerxético ao menor custo posible, mediante a realización ou promoción, directa ou indirecta, de actuacións de eficiencia enerxética en diversos sectores como a edificación, o transporte, a industria ou os servizos.

A regulación básica do sistema de CAE recóllese no Real Decreto 36/2023, do 24 de xaneiro, polo que se establece un sistema de certificados de aforro enerxético. CAE reflicten os aforros anuais de consumo de enerxía final recoñecidos como consecuencia dos investimentos realizados en actuacións de eficiencia enerxética. Neste sentido, o Real Decreto 36/2023, do 24 de xaneiro, establece dous grandes tipos de actuacións susceptibles de xerar aforros convertibles en CAE :

  1. Actuacións incluídas nun catálogo de medidas estandarizadas de eficiencia enerxética.
  2. Actuacións singulares de eficiencia enerxética.

A finalidade desta orde é aprobar e dar publicidade á versión inicial do catálogo de medidas estandarizadas de eficiencia enerxética, de acordo con o disposto no artigo 18 do Real Decreto 36/2023, do 24 de xaneiro.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día xoves, 1 de xuño de 2023 ata o día xoves, 15 de xuño de 2023

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: bzn-CAE@miteco.es indicando no asunto: "Plantilla Alegaciones Orden Catálogo"

Anexos